ติดต่อเรา

บริษัท เคลบริก จำกัด

89 ซอยสรงประภา 28 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. +66 2 961-9007
แฟกซ์. +66 2 583-7242
อีเมล์: info@kelbrig.com
เวบไซท์: http://kelbrig.com